Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn Hồ Ngọc Hải hỏi về Plugin check domain. Bạn Hồ Ngọc Hải hỏi: Dear all, – Mình cần tư vấn Plugin để check domain .vn, .com.vn,…. – Mình có test 1 số…