Varnish – Tìm hiểu VCL

VCL trong Varnish là chữ viết tắt của Varnish Configuration Language (ngôn ngữ cấu hình Varnish). Để hiểu hơn về nó bạn hãy đọc bài viết này của mình nhé! Khi sử dụng Varnish, chắc chắn bạn sẽ nghe nhiều…