Series Lập trình theme WordPress

Giới thiệu serie Lập trình theme WordPress 2015 [Lập trình theme WordPress] Lên kế hoạch cấu trúc Theme [Lập trình theme WordPress] Viết code cho file functions.php [Lập trình theme WordPress] Viết code cho header.php [Lập trình theme WordPress] Viết…
Fontello để chèn icon vào web

Giới thiệu tới các bạn Fontello để chèn icon vào web mà không cần dùng đến hình ảnh Mình đã từng giới thiệu về FontAwesome trong việc nhúng những icon đẹp mắt vào website mà không cần dùng đến hình ảnh,…