Cách tạo một Meta Box toàn tập

Meta Box là khung nhập liệu các nội dung thêm vào ở khu vực soạn thảo nội dung của post hoặc page. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một meta box. https://youtube.com/watch?v=8TALeFgUfNA WordPress có tính năng Custom Field…
Hướng dẫn Custom Field của WordPress

Video hướng dẫn sử dụng tính năng custom field trong WordPress và cách viết code hiển thị custom field. Mời các bạn xem tại đây! https://www.youtube.com/watch?v=-uooNCcKkg0 Hôm trước mình nhớ có một bạn nào đó yêu cầu mình viết bài…