Hỏi khi người khác copy bài của mình về thì mọi định dạng bị mất hết và dưới cuối có đoạn “Xem thêm tại: http:abcde”?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 5/2015 của bạn Đức hỏi khi người khác copy bài của mình về thì mọi định dạng bị mất hết và dưới cuối có đoạn “Xem thêm tại: http:abcde” Bạn Đức hỏi:  Các bác cho em…