Hướng dẫn tạo Widget toàn tập

Giải thích và hướng dẫn chi tiết cách tạo widget trong WordPress với 6 bước dành cho người mới bắt đầu. Bài viết có sử dụng kiến thức PHP căn bản. https://www.youtube.com/watch?v=6NhwJclnJPw Widget trong WordPress ai cũng hiểu nó là…