Thuật ngữ WordPress

Thuật ngữ WordPress

Tổng hợp các thuật ngữ WordPress thường gặp và hay sử dụng trong quá trình sử dụng WordPress và lập trình WordPress.

Thuật ngữ WordPress (glossary) rất nhiều nhưng tạm thời tôi cập nhật những thuật ngữ hay được sử dụng và thông dụng nhất bạn có thể lựa chọn theo danh sách từ A-Z dưới đây:

 1. .htaccess
 2. Action
 3. Admin Bar
 4. AJAX
 5. Apache
 6. Attachment
 7. Category
 8. Child Theme
 9. CHMOD
 10. CMS
 11. cPanel
 12. CSS
 13. Custom Background
 14. Custom Field
 15. Custom Header
 16. Dashboard
 17. Database
 18. Dedicated Server
 19. DNS
 20. DNS trung gian
 21. Domain
 22. Editor
 23. Footer
 24. Filter
 25. Featured Image
 26. Excerpt
 27. Editor
 28. Excerpt
 29. Featured Image
 30. Filter
 31. Footer
 32. FTP
 33. Functions.php
 34. Host
 35. HTML
 36. Javascript
 37. Localhost

Còn nữa…Xem tiếp >>

Các thuật ngữ mới đang tiếp tục cập nhật..

Nếu bạn thấy có những Thuật ngữ WordPress nào khó hiểu hoặc chưa thấy có trên web hãy gửi ý kiến của bạn dưới mục Comment dưới đây, mình sẽ bổ xung vào trong hệ thống.

thuat-ngu-wordpress

Ảnh. Thuật ngữ WordPress


Thuat ngu WordPress, Thuật ngữ WordPress, wordpress glossary, glossary

Chia sẻ bài viết

Bình luận