Varnish Cache là gì?

Varnish là một ứng dụng mã nguồn mở có tác dụng lưu lại bộ nhớ đệm của website bằng phương thức làm proxy trung gian giữa nội dung website gốc và trình duyệt, và Varnish sẽ tạo một bản cache…