Series Lập trình plugin WordPress

Series Lập trình plugin WordPress
  1. Lập trình plugin WordPress phần 1: Tổng quan
  2. Lập trình plugin WordPress phần 2: Bắt đầu viết plugin
  3. Lập trình plugin WordPress phần 3: Viết code cho plugin
  4. Lập trình plugin WordPress phần 4: Hoàn thiện và gửi plugin lên WordPress.org
  5. Lập trình plugin WordPress phần cuối: Upload và update cho plugin

Chia sẻ bài viết

One Response với "Series Lập trình plugin WordPress"

Bình luận