Google đánh giá cao Responsive

Google đánh giá cao Responsive – Các website sử dụng giao diện đạt chuẩn thân thiện với di động và đây sẽ là một yếu tố mới giúp được tăng thứ hạng trên Google. Mặc dù việc sử dụng di…