Hướng dẫn Custom Field của WordPress

Video hướng dẫn sử dụng tính năng custom field trong WordPress và cách viết code hiển thị custom field. Mời các bạn xem tại đây! https://www.youtube.com/watch?v=-uooNCcKkg0 Hôm trước mình nhớ có một bạn nào đó yêu cầu mình viết bài…