Fontello để chèn icon vào web

Giới thiệu tới các bạn Fontello để chèn icon vào web mà không cần dùng đến hình ảnh Mình đã từng giới thiệu về FontAwesome trong việc nhúng những icon đẹp mắt vào website mà không cần dùng đến hình ảnh,…
Cách tạo menu trong WordPress

Hướng dẫn từng bước tạo menu trong WordPress bằng cách đăng ký menu bằng hàm register_nav_menu, sau đó chèn vào giao diện với hàm wp_nav_menu. Đáng lẽ ra bài này mình đã nên viết lâu rồi nhưng do thời gian…