Ultimate WP Query Search Filter – Plugin tạo bộ lọc tìm kiếm miễn phí

Ultimate WP Query Search Filter – Plugin tạo bộ lọc tìm kiếm miễn phí

Giới thiệu với các bạn plugin tạo bộ lọc tìm kiếm miễn phí với Ultimate WP Query Search Filter

Mặc định WordPress chỉ cho phép bạn tìm kiếm dựa theo các chuỗi truy vấn và nó sẽ tìm nội dung và tiêu đề bài viết. Nhưng nếu bạn có một website kiểu khác và cần nó tìm kiếm chi tiết hơn như dựa theo kết quả trong một category nào đó, tìm kiếm nội dung trong giá trị custom field,…thì chắc chắn phải tạo một cái bộ lọc (filter) mới có thể làm được. Nó giống như hình dưới.

Bộ lọc tìm kiếm cho WordPress

Và trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một plugin miễn phí giúp bạn tạo một cái search filter có đầy đủ tính năng mà hoàn toàn miễn phí, plugin đó tên là Ultimate WP Query Search Filter mới được ra mắt.

Tổng quan chức năng của Ultimate WP Query Search Filter

Plugin này có chức năng giúp bạn tự tạo ra nhiều form tìm kiếm khác nhau và mỗi form bạn có thể tùy chỉnh taxonomy, kiểu form, custom field và thích nhất là nó cho phép bạn lựa chọn hiển thị kết quả dạng bình thường và AJAX, khi chọn AJAX thì bạn sẽ chỉ định cho nó cái thẻ div nào đó để hiển thị kết quả, điều này sẽ giúp bạn hạn chế tới mức thấp nhất khả năng xung đột xảy ra.

Tùy chỉnh template kết quả hiển thị
Ảnh 1. Tổng quan chức năng plugin tạo bộ lọc tìm kiếm của Ultimate WP Query Search Filter

Ở phần chọn taxonomy thì bạn sẽ được phép thêm nhiều term taxonomy khác nhau. Ví dụ như bạn có 4 kiểu taxonomy thì có thể thêm bằng 4 term vì mỗi term bạn chỉ có thể chọn một kiểu taxonomy, vô cùng linh hoạt.

Chọn taxonomy cho bộ lọc
Ảnh 2 . Chọn taxonomy cho bộ lọc

Ở phần chọn custom field cũng vậy, bạn cũng được thêm nhiều term custom field và mỗi term bạn sẽ được chọn một custom field để nó tìm kiếm. Nó cho phép bạn tùy chỉnh so sánh kết quả tìm kiếm với chuỗi tìm kiếm của người dùng và hỗ trợ bạn tự tạo các range giá trị để nó trả về, ví dụ như sẽ trả về với kết quả có field trong custom field là từ 100 đến 10.000, thích hợp để làm trang bất động sản.

Tùy chỉnh tìm kiếm trong custom field
Ảnh 3. Tùy chỉnh tìm kiếm trong custom field

Cuối cùng là nó sẽ cho phép bạn tùy chỉnh cái form như bật tính năng tìm theo chuỗi tìm kiếm mà khách nhập vào, sắp xếp kết quả hiển thị,….Khá hay phải không nào.

search-filter-result
Ảnh 4. Tùy chỉnh Form

Thuật ngữ đối chiếu kết quả

Khi dùng plugin này bạn có thể sẽ gặp nhiều thuật ngữ đối chiếu như IN, NOT IN, AND, OR, =, !=, =>, <, LIKE,……Vậy nó là gì, mình xin giải thích theo danh sách dưới đây nếu bạn chưa hiểu:

 • AND: Nghĩa là và, tức là nó sẽ đối chiếu string tìm kiếm với kết quả hiển thị và bắt buộc phải có trong kết quả.
 • OR: Tương tự như AND nhưng không bắt buộc phải có.
 • IN: Kiểm tra trong term.
 • NOT IN: Đối chiếu nếu nó không có trong term.
 • = : So sánh kết quả tuyệt đối bằng, tức là nếu bạn tìm 50000 thì giá trị của custom field phải bằng 50000 mới được gọi ra.
 • != : So sánh kết quả tuyệt đối không bằng.
 • > : So sánh kết quả và chỉ hiển thị bài có giá trị lớn hơn nhưng không bằng nhau chuỗi tìm kiếm.
 • >= : Giống ở trên nhưng sẽ lấy giá trị bằng hoặc lớn hơn
 • <, <= : So sánh kết quả và chỉ hiển thị bài có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng.
 • LIKE: Đối chiếu kết quả với kiểu gần giống.
 • NOT LIKE: Ngược lại với LIKE.
 • BETWEEN: Đối chiếu kết quả theo một khoảng nhất định.
 • NOT BETWEEN:  Ngược lại với cái BETWEEN.

Cách sử dụng

Sau khi cài đặt plugin và vào Ultimate WPQSF để tạo form thì nếu bạn muốn hiển thị form chỉ cần copy cái shortcode vào chỗ cần hiển thị là được, bao gồm post, page, widget, file php.

Nếu widget bạn không hiển thị shortcode được thì nhớ chèn thêm đoạn này vào file functions.php

Và đây là một mẫu để chèn shortcode vào file PHP.

Chúc các bạn làm thành công!

WordPress FAQHướng dẫn sử dụng WordPress > Hướng dẫn sử dụng Plugin WordPress


WordPress   |   Hoi dap WordPress   |   Hỏi đáp WordPress   |   WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress   |   SEO WordPress   |   Thuat ngu WordPress    |  Theme WordPress  |  Huong dan su dung WordPress

Chia sẻ bài viết

Bình luận