Series LEMP cho VPS

Series LEMP cho VPS

Series LEMP cho VPS sẽ hướng dẫn bạn làm quen với LEMP Stack (NGINX + PHP-FPM + MariaDB) trên máy chủ Linux sử dụng hệ điều hành CentOS 6 để làm webserver sử dụng NGINX.

Trong series hướng dẫn LEMP này, Bạn không chỉ được làm quen với LEMP mà mình cũng sẽ hướng dẫn cách thiết lập WordPress để chạy tốt trên NGINX.

Mình sẽ chia Series làm 9 phần:

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết

Bình luận