Series Lập trình theme WordPress

Series Lập trình theme WordPress
 1. Giới thiệu serie Lập trình theme WordPress 2015
 2. [Lập trình theme WordPress] Lên kế hoạch cấu trúc Theme
 3. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho file functions.php
 4. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho header.php
 5. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho file footer.php
 6. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho file index.php
 7. [Lập trình theme WordPress] Code cho content.php
 8. [Lập trình theme WordPress] Code cho Post Format
 9. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho single.php và page.php
 10. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho trang lưu trữ và 404
 11. [Lập trình theme WordPress] Code cho file sidebar.php
 12. [Lập trình theme WordPress] Tạo Custom Page Template
 13. [Lập trình theme WordPress] Thêm CSS vào theme với wp_register_style
 14. [Lập trình theme WordPress] Viết CSS cho theme – Phần 1
 15. [Lập trình theme WordPress] Viết CSS cho theme – Phần 2
 16. [Lập trình theme WordPress] Viết CSS cho theme – Phần 3
 17. [Lập trình theme WordPress] Viết CSS cho theme – Phần cuối
 18. [Lập trình theme WordPress] Tạo file ngôn ngữ cho theme
 19. [Lập trình theme WordPress] Thêm chức năng Theme Options
 20. [Lập trình theme WordPress] Kết thúc serie

Chia sẻ bài viết

One Response với "Series Lập trình theme WordPress"

 1. Cảm ơn AD đã chia sẻ những tâm huyết của mình tới cho mọi người! Thật sự giờ tìm được những thông tin bổ ích như vậy thật là khó. Vô tình lướt trên những trang mạng thấy đây là một trong những website rất hữu ích cho mọi người

  Trả lời

Bình luận