Series Centminmod và WordPress

Series Centminmod và WordPress

Centminmod là một script tự động cài đặt NGINX Webserver, PHP-FPM và MySQL dành cho máy chủ Linux để xây dựng một webserver tối ưu nhất cho WordPress.

Serie này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Centminmod thật tối ưu qua 8 phần:

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết

Bình luận