Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 6

Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 6

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 6 vì CentOS 7 mình chưa test. Dù bạn dùng LEMP hay LAMP thì vẫn cài đặt nó như nhau vì nó là một phần mềm độc lập, chỉ khác bước thiết lập.

Yêu cầu chuẩn bị

  • Một máy chủ Linux CentOS 6.5 (mình chưa test trên CentOS 7)
  • Đã cài đặt Webserver (Apache hoặc NGINX)
  • Đã cài đặt PHP hoặc PHP-FPM
  • Đã cài đặt SQL Server (MySQL hoặc MariaDB)
  • Chưa cài đặt bất cứ control panel nào

Bước 1. Nạp package cần thiết

Hãy chạy dòng sau để nạp package chứa PHPMyAdmin, nếu bạn đã nạp rồi thì nó sẽ bỏ qua chứ không vấn đề gì.

Bước 2. Cài đặt PHPMyAdmin

Bây giờ hãy chạy lệnh sau để cài PHPMyAdmin từ package vừa nạp.

Nếu bạn đã cài PHP 5.6 theo serie LEMP của mình thì chạy lệnh dưới:

Và cài thêm module php-mbstring.

Bước 3. Cấu hình phpMyAdmin

Đối với NGINX và PHP-FPM

Đầu tiên là bạn hãy tạo một symbolic link từ thư mục /usr/share/phpMyAdmin sang thư mục domain mà bạn cần chạy, ví dụ:

Lúc này, bạn sẽ truy cập vào phpMyAdmin của bạn thông qua đường dẫn http://example.com/phpMyAdmin. Nếu bạn muốn đổi /phpMyAdmin thành một cái tên khác thì chỉ việc vào thư mục domain, đổi tên file phpMyAdmin thành bất cứ cái gì bạn muốn.

Nếu bạn bị trắng trang, thì hãy copy cả thư mục phpMyAdmin sang thư mục sang thư mục của domain cần chạy bằng lệnh dưới, nhưng nhớ xóa cái symbolic link cũ đi nếu có:

Sau đó bạn mở file php.ini lên (gõ find / -iname php.ini để tìm).

Tìm đoạn:

Đổi thành

Và đổi quyền sở hữu thư mục /var/lib/php/session/ cho user của NGINX và PHP. Nếu bạn làm theo serie LEMP của mình thì PHP-FPM và NGINX sử dụng chung 1 user tên nginx và group nginx.

Khởi động lại PHP

Bây giờ bạn có thể truy cập vào đường dẫn http://example.com/phpMyAdmin và đăng nhập vào database rồi đó. ?

phpmyadmin-nginx

Đối với Apache

Xem VPS căn bản [Phần 9] – Cài đặt MySQL & phpMyAdmin( bài này đang cập nhật)sẽ chuẩn hơn, áp dụng cho bạn nào cài Apache theo serie LAMP của mình.

Bước 4. Đăng nhập vào phpMyAdmin

Để đăng nhập vào phpMyAdmin, bạn có thể sử dụng user & mật khẩu root của MySQL/MariaDB hoặc user & mật khẩu của từng database riêng lẻ.

login-phpmyadmin

Chúc bạn thành công.


WordPress FAQ  » Học WordPress >> Hosting 


 WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress  |  Thuat ngu WordPress   |  Theme WordPress  |  Lap trinh Themes  |  Lap trinh plugin  |  WordPress API  |  Hosting

Chia sẻ bài viết

Bình luận