Centminod & WordPress [Phần 5] – Thay IP cho domain

Centminod & WordPress [Phần 5] – Thay IP cho domain

Để thay IP cho domain vào Centminod  thì làm theo hướng dẫn sau.

Mặc định tính năng thêm domain vào Centminmod sẽ tự động lấy IP chính của máy chủ để sử dụng, nhưng nếu máy chủ của bạn có nhiều IP khác nhau và cần thay đổi IP cho từng website thì sao? Rất đơn giản để làm việc này trên Centminmod.

Trước khi làm thì hãy chắc chắn máy chủ của bạn đã được thêm IP vào, nên liên hệ với nhà cung cấp VPS để hỏi cho chắc.

Sau đó bạn vào thư mục /usr/local/nginx/conf/conf.d/ và mở file cấu hình của domain mà bạn cần thay IP (ví dụ:wp.faq.edu.vn.conf).

Khi mở ra, các bạn tìm dòng server { và thêm ngay bên dưới nó:

centminmod-changeip

Trong đó 123.456.78.9 là IP của bạn cần sử dụng cho domain này. Lưu lại file và tiến hành khởi động lại NGINX để hoàn tất:

Xong rồi đó. Quá dễ phải không?

Centminod & WordPress [Phần 5] – Thay IP cho domain

Centminod & WordPress [Phần 5] – Thay IP cho domain

( Serie Centminmod & WordPress )


WordPress FAQ  »  Học WordPress  »  Hosting  »  Máy Chủ 


 WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress  |  Thuat ngu WordPress   |  Theme WordPress  |  Lap trinh Themes  |  Lap trinh plugin  |  WordPress API  |  Hosting   |  May chu

Chia sẻ bài viết

Bình luận