Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn dohaituan hỏi cách chỉnh sửa url trên localhost Bạn dohaituan hỏi: Cho mình hỏi chút,Mình có cài đặt wordpress lên local host và làm theo hướng dẫn chỉnh sửa url từ http://localhost/thachpham.blog –>…