Plugin WordPress là gì?

Plugin và Theme là 2 thứ làm nên sức mạnh của WordPress. Bài học này mình sẽ nói về Plugin WordPress, nó là gì? Tại sao nó lại cần thiết? Và nó được tải ở đâu? Plugin WordPress là gì?…