Bài 34: Chi tiết khu vực Settings

Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết khu vực Settings của WordPress. Mình cùng tìm hiểu luôn nhé! Giới thiệu Khu vực Setting trên Dashboard là nơi bạn sửa cấu hình của các chức năng trong WordPress và…