Series Lập trình theme WordPress

Giới thiệu serie Lập trình theme WordPress 2015 [Lập trình theme WordPress] Lên kế hoạch cấu trúc Theme [Lập trình theme WordPress] Viết code cho file functions.php [Lập trình theme WordPress] Viết code cho header.php [Lập trình theme WordPress] Viết…
Series Centminmod và WordPress

Centminmod là một script tự động cài đặt NGINX Webserver, PHP-FPM và MySQL dành cho máy chủ Linux để xây dựng một webserver tối ưu nhất cho WordPress. Serie này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Centminmod thật…
Series Bảo mật WordPress

Series Bảo mật WordPress hướng dẫn về bảo mật máy chủ Linux để giúp bạn tự quản trị máy chủ của mình tốt hơn, tránh những vấn đề liên quan tới bảo mật. Sau bao nhiêu công sức bạn hoàn…
Series Varnish cho WordPress

[Varnish & WordPress] Giới thiệu serie Varnish trong WordPress Varnish Cache là gì? [CentOS/RHEL] Cài Varnish trên webserver cho Apache/NGINX [Ubuntu] Cài Varnish trên webserver NGINX và Apache Các lệnh quản trị Varnish cơ bản Varnish – Tìm hiểu VCL
Series LEMP cho VPS

Series LEMP cho VPS sẽ hướng dẫn bạn làm quen với LEMP Stack (NGINX + PHP-FPM + MariaDB) trên máy chủ Linux sử dụng hệ điều hành CentOS 6 để làm webserver sử dụng NGINX. Trong series hướng dẫn LEMP này,…