Varnish – Tìm hiểu VCL

VCL trong Varnish là chữ viết tắt của Varnish Configuration Language (ngôn ngữ cấu hình Varnish). Để hiểu hơn về nó bạn hãy đọc bài viết này của mình nhé! Khi sử dụng Varnish, chắc chắn bạn sẽ nghe nhiều…
Varnish Cache là gì?

Varnish là một ứng dụng mã nguồn mở có tác dụng lưu lại bộ nhớ đệm của website bằng phương thức làm proxy trung gian giữa nội dung website gốc và trình duyệt, và Varnish sẽ tạo một bản cache…