Bài 1. WordPress là gì?

WordPress là một hệ thống CMS viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL) Là một ngôn ngữ nguồn mở miễn phí nhưng rất ổn định và phổ biến nhất trên thế…
Hỏi về icon cho Web?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn Nguyen Lam hỏi về icon cho Web. Bạn Nguyen Lam hỏi: Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi, em dùng icon trên trang ( Get Started with Font Awesome )…