Series Backup và Restore WordPress trên máy chủ

Series Backup và Restore WordPress trên máy chủ

Series hướng dẫn các thao tác sao lưu (backup) và khôi phục (restore) dữ liệu trên máy chủ Linux.

Trong Series Backup và Restore WordPress trên máy chủ này để bạn sẽ biết cách dùng các lệnh cơ bản để backup và restore dữ liệu, và cách viết một bash script đơn giản để backup tự động với cronjob trong Linux.

Mình chia Serie thành 4 phần

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết

Bình luận