Bài 29: Quản trị người dùng (users) trên WordPress

Bài 29: Quản trị người dùng (users) trên WordPress

Trong bài này mình sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về cách quản trị người dùng có trong WordPress. Mời các bạn cùng theo dõi!

  1. Tính năng quản trị người dùng là gì?

    Khi bạn tạo thành công một Website WordPress không có nghĩa là chỉ một mình bạn có quyền được sử dụng và quản trị Website đó, mà bạn có thể thu hút thêm người dùng và thiết lập họ vào các nhóm người dùng theo nhu cầu của bạn. Đó là lúc mà chúng ta cần sử dụng tính năng quản trị người dùng có trong WordPress.

    Mỗi nhóm người dùng có trong WordPress có thể được lập sẵn và có những quyền khác nhau, bạn có thể tạo ra các nhóm người dùng mới với các quyền do bạn tự thiết lập thông qua các plugin. Cụ thể là khi bạn muốn thêm một người dùng nào đó để họ đăng bài lên Website của bạn nhưng họ không có quyền sửa các bài khác thì bạn cho vào nhóm người dùng là Thành viên đăng ký, hoặc một người dùng chỉ được quyền sửa bài mà không có quyền tạo bài mới và đăng lên website thì bạn cho vào nhóm Chỉnh sửa chẳng hạn. Để hiểu hơn về quản trị người dùng bạn hãy xem các bài viết tiếp theo ở mục 2 nhé!

  2. Các bài viết thuộc phần quản trị người dùng trong WordPress:

quan-tri-nguoi-dung-user-tren-wordpress

Bài 29: Quản trị người dùng (users) trên WordPress

( Case Study hướng dẫn sử dụng WordPress )

—oOo—


WordPress   |   Hoi dap WordPress   |   Hỏi đáp WordPress   |   WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress   |   SEO WordPress   |   Thuat ngu WordPress   |  Huong dan su dung WordPress

Chia sẻ bài viết

Bình luận