LEMP cho VPS [Phần 8] – Tối ưu PHP-FPM và MariaDB

LEMP cho VPS [Phần 8] – Tối ưu PHP-FPM và MariaDB

Tiếp tục các phần trước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tối ưu PHP-FPM và MariaDB.

Phần này khá quan trọng để làm cho VPS bạn không phải quá tải CPU do các process của PHP-FPM tạo ra, đó là tùy chỉnh lại các thông tin cần thiết.

Mặc khác, mặc định database của bạn khi cài vào sẽ không hỗ trợ lưu cache các truy vấn từ database nên điều đó có thể sẽ làm website bạn hơi chậm.

I. Tối ưu PHP-FPM

Để tối ưu PHP-FPM, bạn hãy mở file /etc/php.ini ra và tìm:

Thay thành

Sau đó cấp quyền cho user đang thực thi PHP sở hữu thư mục này. Nếu bạn không làm phần 7 thì nó sẽ là nginx:nginx

Tiếp tục mở file /etc/php-fpm.d/www.conf, tìm:

Thay thành

Tìm

Thay thành

Nếu bạn có VPS chỉ có từ 1 cho tới 3 CPU thì bạn nên thiết lập pm.max_children là 2. Còn nếu nhiều hơn thì nên đặt là 5 chứ đừng để nhiều quá.

Tìm tiếp

Thay thành

Tìm tiếp

Thay thành

Sau đó khởi động lại PHP-FPM

II. Tối ưu MariaDB

Đơn giản là hãy mở file /etc/my.cnf và copy đoạn nội dung này vào dưới !includedir /etc/my.cnf.d.

Nhớ khởi động lại MySQL

Thế là mình hướng dẫn xong tối ưu PHP-FPM và MariaDB rồi đó 😀

LEMP cho VPS [Phần 8] – Tối ưu PHP-FPM và MariaDB

LEMP cho VPS [Phần 8] – Tối ưu PHP-FPM và MariaDB

( Serie LEMP cho VPS)


WordPress FAQ  » Học WordPress >> Hosting


 WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress  |  Thuat ngu WordPress   |  Theme WordPress  |  Lap trinh Themes  |  Lap trinh plugin  |  WordPress API  |  Hosting

Chia sẻ bài viết

Bình luận