[Lập trình theme WordPress] Viết code cho single.php và page.php

[Lập trình theme WordPress] Viết code cho single.php và page.php

Bài này thuộc phần 9 của 20 phần trong serie Lập trình theme WordPress. Mời các bạn xem phần viết code cho single.php, page.php tại đây!

https://www.youtube.com/watch?v=1AyQayYr2nI

Nếu như ở các phần trước chúng ta đã viết code cho việc hiển thị nội dung ở ngoài trang chủ, thì ở phần này chúng ta sẽ code cho 2 file mà nó sẽ được load ra khi chúng ta xem chi tiết của trang đó. Đó chính là file single.php và page.php.

Single.php là file template cho việc hiển thị nội dung của một post type bất kỳ. Minh có mô hình như sau:

  • Single.php
    • Page.php
    • Single-[post-type].php

Điều này có nghĩa là nếu file page.php và các file single của từng post type chưa có thì nó sẽ load file single.php ra.

Code cho single.php

Cấu trúc code file single.php hầu như không khác gì so với cấu trúc code của file index.php cả, do vậy bạn hãy copy nội dung file index.php vào single.php, rồi chúng ta chỉ cần sửa lại một xíu thôi.

Sau đó tìm và xóa đi:

Bởi vì cái hàm kia là phân trang ngoài trang chủ và trang lưu trữ, để cũng được nhưng nó không có tác dụng trong single.php nên xóa đi cho gọn.

Tiếp tục bạn tìm đến đoạn gọi file content:

Chèn thêm đoạn này vào dưới nó để hiển thị khung giới thiệu tác giả và danh sách các bình luận:

Có nghĩa là chúng ta sẽ gọi file author-bio.php ra, nhưng mà file này chúng ta chưa có nên hãy tạo một file tên author-bio.php trong thư mục theme và viết các đoạn code dưới đây vào để làm cái khung tác giả.

Bây giờ thì bạn thử vào xem post sẽ thấy nó hiển thị đầy đủ comment, thông tin tác giả và thông tin chi tiết về post đó.

laptrinhtheme-finish-single
Ảnh. Hiển thị viết code cho single.php và page.php
Thế coi như xong nhé.

Code cho page.php

Page.php là để hiển thị thông tin chi tiết về các Page trong WordPress. Nó cũng giống phần single phần nào nên hãy copy nội dung file single.php bỏ vào page. Nếu bạn muốn không hiển thị khung bình luận ở page thì có thể xóa comment_template() đi là được.

Lời kết

Vậy là kể từ bài “Viết code cho single.php và page.php” thì khi bạn nhấp vào xem chi tiết các post hoặc page trên website thì nó đã hiển thị ra nội dung được bình thường rồi, do single template đã được khai báo và page template cũng đã được khai báo.

Tiếp tục ở bài sau, chúng ta sẽ xây dựng giao diện cho các trang lưu trữ như category, tag, archive,…để nó hiển thị khi nhấp vào xem các taxonomy.

Các bài viết liên quan:

WordPress FAQ  » Học WordPress > Lập trình WordPress > Lập trình Themes


 WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress  |  Thuat ngu WordPress    |  Theme WordPress  |  Lap trinh Themes |  Lap trinh plugin

Ảnh. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho single.php và page.php
Ảnh. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho single.php và page.php

Chia sẻ bài viết

Bình luận