Hướng dẫn tạo Custom Post Type toàn tập

Hướng dẫn tạo Custom Post Type toàn tập

Hướng dẫn chi tiết cách tạo Custom Post Type theo cách đơn giản và ngắn gọn nhất dành cho WordPress mới nhất.

Cũng thuộc khuôn khổ bài quan trọng nên mình cũng xin viết lại về vấn đề này do hai bài cũ kia hiện nay hơi lỗi thời vì một số cập nhật trong WordPress 3.8.1. Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhưng ngắn gọn về khái niệm Custom Post Type và cách làm việc với Custom Post Type thông qua code.

Custom Post Type là gì?