[Git] Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

[Git] Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

Để có thể sử dụng được Git, bạn phải cài ứng dụng Git vào máy tính để có thể sử dụng các dòng lệnh của Git vì toàn bộ quy trình làm việc với Git đều diễn ra các dòng lệnh

(mặc dù ở Windows có một  số phần mềm sử dụng Git với GUI nhưng mình không đề cập ở serie này).

Cài Git vào Linux

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Ubuntu/Debian thì có thể sử dụng lệnh sau để cài Git.

Hoặc lệnh sau để cài trên CentOS/Fedora/RHEL.

Cài Git vào Mac OS

Đối với Mac, bạn có thể sử dụng file installer tải tại địa chỉ http://git-scm.com/download/mac để cài đặt.

Cài Git vào Windows

Nếu bạn dùng Windows thì có thể tải file .exe cài đặt Git tại địa chỉ http://git-scm.com/download/win. Khi cài bạn có thể để nguyên tùy chọn mặc định mà không cần tùy chỉnh gì thêm nếu bạn chưa hiểu về nó.

Sau khi cài đặt Git vào Windows, bạn sẽ cần mở ứng dụng Git Bash lên để bắt đầu sử dụng các dòng lệnh của Git.

Thiết lập chứng thực cá nhân

Sau khi cài Git xong, việc đầu tiên bạn nên làm là khai báo tên và địa chỉ email vào trong file cấu hình của Git trên máy. Để làm điều này bạn sẽ cần sử dụng hai lệnh sau đây để thiết lập tên và email.

Sau khi thiết lập xong, bạn có thể kiểm tra thông tin chứng thực trên user của bạn bằng cách xem tập tin~/.gitconfig (nhắc lại rằng dấu ~ nghĩa là thư mục gốc của user).

Hoặc bạn cũng có thể dùng lệnh git config --list để ghi danh sách các thiết lập hiện tại mà bạn đã làm.

Như vậy là bạn đã xong bước ban đầu đó là cài đặt Git và thiết lập tên và email của mình vào Git để bắt đầu làm việc. Ở phần sau, mình sẽ hướng dẫn cách bạn tạo ra một local repository (kho chứa trên máy cá nhân) để xem Git hoạt động thế nào.

[Git] Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

[Git] Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

( Series Git cơ bản )


WordPress FAQ  >  Tools FAQ  >  Công cụ


WordPress   |   Hoi dap WordPress   |   Hỏi đáp WordPress   |   WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress   |   SEO WordPress   |   Thuat ngu WordPress    |  Theme WordPress  |  Tools FAQ

Chia sẻ bài viết

Bình luận