[EasyEngine] – Các lệnh quản lý website

[EasyEngine] – Các lệnh quản lý website

Một trong các tính năng mình rất thích trong EasyEngine đó là nó được tích hợp rất nhiều lệnh để chúng ta quản lý website dễ dàng mà không cần trông cậy vào các chương trình hỗ trợ UI.

Việc quản lý các website trong EasyEngine sẽ được khai báo bằng domain. Các lệnh trong bài viết này sẽ được bắt đầu bằng ee site.

Lệnh truy cập (cd)

Để truy cập vào thư mục gốc của một website nào đó, bạn sẽ cần dùng lệnh ee site cd như sau.

Xoá website hoặc dữ liệu của website (delete)

Bạn có thể xoá toàn bộ dữ liệu của một website với lệnh ee site delete.

Hoặc nếu bạn chỉ cần xoá mã nguồn thì thêm tham số --files vào, hoặc nếu chỉ cần xoá database thì thêm tham số--db vào.

Tắt website (disable)

Nếu bạn cần tắt một website mà không phải xoá dữ liệu thì có thể sử dụng lệnh ee site disable.

Còn nếu muốn bật lên thì sử dụng ee site enable.

Sửa cấu hình NGINX của website (edit)

Để sửa cấu hình NGINX của một website nào đó (tại /etc/nginx/sites-available) thì chỉ cần sử dụng lệnh ee site edit. Còn nếu muốn sửa cấu hình Pagespeed cho website thì thêm tham số --pagespeed vào.

Nó có thể sẽ cần hỏi bạn cần dùng chương trình soạn thảo văn bản nào ở lần đầu tiên sử dụng, hãy chọn số 2 để sử dụng Nano cho đơn giản. Sau khi sửa và lưu lại, hệ thống sẽ tự động test và restart lại NGINX.

Xem thông tin website (info)

Nếu bạn cần xem thông tin website như thông tin database, các software sử dụng,…thì sử dụng lệnh ee site info.

Xem danh sách website (list)

Chỉ cần sử dụng lệnh ee site list là bạn sẽ xem được danh sách các website có trên máy chủ.

Cập nhật thông tin website (update)

Đây là một lệnh rất hữu ích nếu bạn cần bổ sung tính năng nào đó vào website mà lúc thêm vào bạn chưa cài cho nó, ví dụ bạn muốn đổi từ cấu hình W3 Total Cache sang WP Super Cache thì sẽ sử dụng lệnh này.

Ở lệnh trên, nghĩa là mình cần cập nhật cho website domain.com sử dụng W3 Total Cache và Pagespeed. Dĩ nhiên là bạn sẽ cần vào lại website cài lại plugin.

Lệnh xoá cache (ee clean)

Mặc dù không phải là lệnh quản lý website nhưng mình sẽ đưa vào đây vì nó cũng ngắn và dễ sử dụng. Lệnh xoá cache này được sử dụng để xoá cache của Pagespeed, Memcached và Opcache. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần gõ lệnh ee clean --all là được.

Ở trên là các lệnh mà bạn sẽ cần sử dụng khi quản trị website của mình trên EasyEngine. Tới đây thì chắc bạn cũng đã hiểu tại sao mình lại thích EasyEngine đến vậy rồi chứ.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào trang EasyEngine Documentation để tìm hiểu thêm về script này.

[EasyEngine] - Các lệnh quản lý website

[EasyEngine] – Các lệnh quản lý website

( Serie EasyEngine )


WordPress FAQ  » Học WordPress » Hosting »  Máy Chủ 


 WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress  |  Thuat ngu WordPress   |  Theme WordPress  |  Lap trinh Themes  |  Lap trinh plugin  |  WordPress API  |  Hosting   |  May chu

Chia sẻ bài viết

Bình luận