Hỏi về icon cho Web?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn Nguyen Lam hỏi về icon cho Web. Bạn Nguyen Lam hỏi: Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi, em dùng icon trên trang ( Get Started with Font Awesome )…