Giới thiệu Thematic Framework

Thematic Framework là một theme framework miễn phí tốt nhất để bạn có thể tự tạo theme nhanh chóng,hỗ trợ nhiều action và filter hooks để tùy biến. Có thể thay thế Genesis Framework. Nếu bây giờ chúng ta có…
Hướng dẫn tạo Widget toàn tập

Giải thích và hướng dẫn chi tiết cách tạo widget trong WordPress với 6 bước dành cho người mới bắt đầu. Bài viết có sử dụng kiến thức PHP căn bản. https://www.youtube.com/watch?v=6NhwJclnJPw Widget trong WordPress ai cũng hiểu nó là…
Cách tạo menu trong WordPress

Hướng dẫn từng bước tạo menu trong WordPress bằng cách đăng ký menu bằng hàm register_nav_menu, sau đó chèn vào giao diện với hàm wp_nav_menu. Đáng lẽ ra bài này mình đã nên viết lâu rồi nhưng do thời gian…