Cài đặt Google Pagespeed vào máy chủ Ubuntu

Cài đặt Google Pagespeed vào máy chủ Ubuntu

Hướng dẫn cài Google Pagespeed vào Apache và NGINX trên máy chủ/VPS sử dụng hệ điều hành Ubuntu.

Việc cài đặt Google Pagespeed trên Ubuntu có vẻ như dễ dàng hơn so với việc cài Google Pagespeed vào máy chủ CentOS 6.x, đặc biệt là nếu bạn đang sử dụng NGINX thì bạn vẫn có thể cài lại phiên bản NGINX có kèm ngx_pagespeed dễ dàng mà không cần lo sợ xảy ra lỗi.

Xem thêm:

  • Cài Apache + PHP 5 + MySQL vào Ubuntu
  • Cài NGINX + PHP5 FPM + MySQL vào Ubuntu
  • EasyEngine – script tự động cài NGINX cho Ubuntu (nên dùng)

Cài mod_pagespeed cho Apache trên Ubuntu

Trước tiên bạn hãy tải mod_pagespeed về máy chủ bằng các lệnh dưới đây:

32-bits:

64-bits:

Kế đến là cài module này vào Apache:

Khởi động lại Apache:

Bây giờ truy cập vào website, ấn Ctrl + U để xem source để kiểm tra kết quả:

pagespeed-worked

Đường dẫn file cấu hình mod_pagespeed ở Apache trên Ubuntu là  /etc/apache2/mods-available/pagespeed.conf, sau này bạn có thể vào đây cấu hình lại.

Cài ngx_pagespeed cho NGINX trên Ubuntu

Cài đặt NGINX có kèm ngx_pagespeed

Nếu bạn đang sử dụng EasyEngine thì không cần làm bước này vì nó đã có sẵn. Còn nếu bạn đã tự cài NGINX thủ công vào máy chủ thì hãy cập nhật lại NGINX thành phiên bản có kèm module ngx_pagespeed.

Hãy gõ các lệnh sau:

Sau đó cài lại bản NGINX có kèm ngx_pagespeed:

Cấu hình ngx_pagespeed

Tạo file /etc/nginx/conf.d/pagespeed.conf với nội dung:

Tiếp tục tạo file /etc/nginx/common/pagespeed.conf với nội dung (đây là file cấu hình mà sau này bạn sẽ cần tùy chỉnh để bật/tắt các module của Pagespeed):

Sau đó mở file cấu hình domain trong /etc/nginx/sites-available/ và chèn đoạn này vào trước dấu } ở cuối file:

Và khởi động lại NGINX

Và kiểm tra mã nguồn website

pagespeed-worked

Lời kết

Ở phần này bạn đã có thể cài đặt dễ dàng Google Pagespeed vào máy chủ của bạn và chắc chắn nó đang hoạt động rồi. Ở các bài tiếp theo, bạn sẽ hiểu hơn về các ý nghĩa của những module của trong Google Pagespeed và cách bật/tắt các module đó.

Các bài viết liên quan:

WordPress > Học WordPress > Shared Host > Máy chủ


 WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress  |  Thuat ngu WordPress    |  Theme WordPress  |  Lap trinh Themes |  Lap trinh plugin |  May chu

Ảnh. Hướng dẫn cài Google Pagespeed vào Apache và NGINX trên máy chủ/VPS sử dụng hệ điều hành Ubuntu.
Ảnh. Hướng dẫn cài Google Pagespeed vào Apache và NGINX trên máy chủ/VPS sử dụng hệ điều hành Ubuntu.

Chia sẻ bài viết

Bình luận