11 Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức

11 Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức

Giới thiệu tới các bạn các Theme WordPress miễn phí mới nhất. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức và các theme đẹp khác.

Mùa hè đến rồi, cùng tìm một bộ áo mới đặc sắc và độc đáo hơn để dùng cho website của bạn vào trong tháng 5 năm 2014 này nhé. Mình đã tìm ra được rất nhiều mẫu theme WordPress vừa miễn phí mà lại vừa đẹp.

1. Journal Lite

journal-free-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Journal Free Theme

Download

2. Tweet Archive

tweet-archiver-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Tweet Archiver Theme
Demo – Download

3. Interface

interface-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Interface Theme
Demo – Download

4. Tatva Lite

tatva-lite-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Tatva Lite Theme
Demo  – Download

5. Resolution

resolution-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Resolution Theme
Demo – Download

6. Ignite

ignite-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Ignite Theme
Demo – Download

7. Sparkling

sparkling-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Sparkling Theme
Demo – Download

8. SKT Full Width

skt-full-width-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Skt Full Width Theme
Demo – Download

9. Full Stoke

full-stoke-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Full Stoke Theme
Demo – Download

10. Asprise

apprise-theme
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Apprise Theme
Demo – Download

11. Fifteen

fifteen-themee
Ảnh. Mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức – Fifteen Theme
Demo  – Download

Bạn thích nhất mẫu nào trong bộ sưu tập tháng này nào?

Các bài viết liên quan:


WordPress FAQ  > Sử dụng WordPress > Hướng dẫn sử dụng ThemesTheme WordPress


 WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress  |  Thuat ngu WordPress    |  Theme WordPress  |  Huong dan su dung WordPress |  theme wordpress đẹp  | Huong dan su dung Themes

Ảnh. 11 mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức
Ảnh. 11 mẫu Theme Resolution phù hợp với trang tin tức

Chia sẻ bài viết

Bình luận